TRACTAMENT DE RESIDUS

El nou centre de Valoració de Residus Urbans és una instal·lació dissenyada per a rebre, tractar i eliminar d'una manera respectuosa amb el medi ambient els residus sòlids urbans (RSU) generats diàriament al terme municipal d'Alacant.

El nou centre de reciclatge realitza un aprofitament integral dels residus, amb una producció d'energia verda equivalent al consum de 5.600 persones/any. Està perfectament integrat amb el seu entorn i compta amb una arquitectura de qualitat i disseny, accessible a discapacitats. El seu finançament ascendeix a 17.094.606,88 €, amb un 80% aportat per la Unió Europea.

Planta de tractament de residus.

Pots sol·licitar visita educativa al centre de tractament per a associacions, centres educatius o altres col·lectius.

Sol·licitar visita a la planta


© UTE Alicante 2014

Carrer Guillermo Stewart Howie, 12
Pol. Pla de la Vallonga. 03006 Alacant.